Jak rozliczać pit 28? Jakie zasady powinniśmy znać? Co jest najbardziej istotne w czasie rozliczenia tej deklaracji?

Czy wiadomo do jakich spraw służy pit 28 i jak go trzeba wypełnić? Wiele osób każdego roku powinien go wypełniać, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, jak to zrobić. Nasz poradnik różnorodne wątpliwości.


podatek
Napisał: eFile989
Na podstawie: http://www.flickr.com
Deklarację pit 28 należy wypełnić, jak w roku podatkowym mamy przychody opodatkowane w kształcie zryczałtowanego podatku od dochodów ewidencjonowanych z dwóch obszarów.moje łącze - http://www.kancelaria-cpr.pl/2013/10/07/jak-okreslic-wysokosc-alimentow/ -Z jednej strony jest to pozarolnicza działalność gospodarcza, z drugiej różnorakie umowy, typu umowa najmu, dzierżawy albo innych umów o dość podobnym charakterze. Deklaracja więc tego rodzaju odnosi się do osób, jakie do 20 stycznia roku podatkowego złożyły pisemne oświadczenie o doborze właśnie tego rodzaju opodatkowania.

Jak natomiast rozpoczynasz prowadzenie pozarolniczej działalności w trakcie roku podatkowego, to oświadczenie składa się do dnia, jaki poprzedza dzień rozpoczęcia tego rodzaju działalności, nie powinien być to jednakże później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W sytuacji zdobywania przychodu z wynajmu, jaki jest opodatkowany ryczałtem oświadczenie o wyborze takiej formy opodatkowania składa się nie później niż do 20 dnia miesiąca który następuje po miesiącu, jak osiągnął przychód z takiego tytułu (wszystko o PIT w 2016 roku). Może być także do końca roku podatkowego, jak pierwszy tego rodzaju przychód osiągnięto w grudniu roku podatkowego. Prawo do ryczałtu jest obowiązujące na cały rok podatkowy, ale w roku kolejnym już to nie jest obowiązujące, jeżeli podatnik będzie przekraczał limit przychodu 150.000 euro.


rozliczenie
Napisał: eFile989
Na podstawie: http://www.flickr.com
Podatnik jednocześnie może utracić możliwość ryczałtu przez rozszerzenie przedmiotu działalności o czynności, jakich nie powinno się ryczałtem rozliczać albo w związku ze świadczeniem czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy przez dany czas od momentu podjęcia działalności. Przekroczenie limitu dochodów w momencie roku podatkowego nie ma wiadomego wpływu na ogólne zasady. Za dany rok podatkowy, jednocześnie po przekroczeniu limitu powinniśmy złożyć deklarację pit 28. Najbardziej wygodnie zrobić to przez internet, czyli pit 28 - rozliczenie w 2016 roku. Takie działania znacznie pomaga w przeprowadzeniu całego działania. Tego typu procedura jest więc łatwiejsza i prędzej można ją wykonać, nie ruszając się nawet z domu.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2017-01-31 16:39:24
Tagi: podatek, PIT, ryczałt