Komornik jako funkcjonariusz publiczny, gwarant wykonalności rozstrzygnięć prawniczych

Dłużnicy, którzy nie regulują własnych wierzytelności nie mogą czuć się bezkarni, któregoś dnia przyjdzie do jego mieszkania windykator.


Komornik to urzędnik publiczny, poręczyciel wykonalności rozstrzygnięć prawniczych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.


Oznacza to, że przeprowadzając swoją pracę, egzekutor korzysta ze szczególnej ochrony prawa karnego, jaka należy się funkcjonariuszom publicznym.


Jednocześnie powinno się mieć na uwadze, że jako funkcjonariusz publiczny komornik podlega nadzwyczajnej odpowiedzialności w wypadku popełnienia przewinień urzędniczych. Komornik działa przy sądach rejonowych, w rewirach. To obwód właściwości sądu rejonowego, względnie paru sądów, w jakim pracuje z reguły więcej aniżeli jeden komornik (www.komornikolesno.pl). Funkcjonuje on na ogół w swoim obszarze, jednak wierzyciel może wybrać egzekutora z odrębnego obszaru, a nawet innej części kraju. Prawo (Pomoc prawna kalisz) doboru nie należy się tylko w wypadkach o egzekucje z posiadłości. Jego podstawowym zadaniem jest kierowanie egzekucji sądowej.


Egzekucje prawnicze polegają na tym, że przy użyciu określonych środków przymusu zmierza się do wyegzekwowania z majątku dłużnika zapłaty dla wierzyciela. Procedura cywilna rozróżnia dwa warianty egzekucji sądowej, świadczeń finansowych, oraz niefinansowych. Licytacje komornicze z Wrocławia potrafią być prowadzone z majątku, ruchomości, uposażenia za pracę, z rachunków bankowych, z wierzytelności, również z pozostałych praw majątkowych.
W działaniu egzekucyjnym zasadniczo obowiązek okazania czynników majątku dłużnika spoczywa na wierzycielu. Licytacje komornicze odbywają się zawsze publicznie, w towarzystwie i pod nadzorem sędziego, także w obecności komornika -

Opublikowany przez Administrator w dniu 2017-12-04 09:59:46
Tagi: dach, mieszkania, Wrocław, prawo