W jaki sposób zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy jest to miano oraz logo towaru. Jego rejestracja chroni biznes przed nieuczciwą konkurencją.


Jeśli przedsiębiorstwo uzna, że wystarczy jej ochrona znaku towarowego na terenie naszej ojczyzny, powinna zarejestrować go w Urzędzie Patentowym.


Jeśli chodzi o znak towarowy rejestracja nie będzie trudna. Zarejestrowanie znaku towarowego na obszarze Naszej ojczyzny kosztuje 1.750 - 3.750 złotych. W owym celu przede wszystkim warto sprawdzić, czy tenże wzór nie został już zarezerwowany przez drugiego biznesmena. Możesz to zrobić przez net: Urząd Patentowy użycza w tym celu wyszukiwarkę.


market
Napisał: Fan of Retail
Na podstawie: http://www.flickr.com
Czym jest znak towarowy? Znakiem towarowym może być jakiekolwiek oznaczenie, jakie można przedstawić w sposób graficzny, jeśli oznaczenie takowe nadaje się do rozróżnienia produktów jednej firmy od produktów drugiego przedsiębiorstwa. Symbolem towarowym może być w szczególności słowo, szkic, ornament, kolorystyczna kompozycja, forma przestrzenna, w tym forma towaru albo zapakowania, a również melodia czy też inny sygnał dźwiękowy. W świetle orzecznictwa Sądów administracyjnych dominuje mniemanie, że za symbol towarowy nie możemy natomiast co do zasady uznać mieszanki smakowej ani pojedynczego odcienia.link do witryny workflow faktur workflow fakturPrawo ochronne na znak towarowy jest udzielane na mocy decyzji administracyjnej Urzędu Patentowego na okres 10 lat. Na wniosek uprawnionego prawo ochronne może być przeciągnięte na następne okresy dziesięcioletnie.


Biznesmen obligatoryjnie musi zamieścić w składanym blankiecie wykaz towarów lub usług a także wskazać odpowiednie klasy towarowe i usługowe na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów oraz Usług.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2019-01-25 15:56:18
Tagi: firma, Sąd, wzór