Leasing pracowniczy jako wypożyczenie pracowników

Leasing pracowniczy to wynajęcie pracujących zaangażowanych na stałe w innej jednostce. Żeby można było mówić o leasingu pracowniczym, powinno dojść do nawiązania porozumienia pomiędzy dwoma pracodawcami, macierzystym i wypożyczającym, w którym wyznaczany jest czas trwania urlopu bezpłatnego pracownika, jego pozycji i rodzaj przeprowadzanej pracy.
Firmy uzgadniają również wynagrodzenie takiej osoby. Leasing pracowniczy jest najczęściej używany przez przedsiębiorstwa w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba zrealizowania pojedynczego, lub rzadko powtarzającego się zagadnienia, zastąpienia nieobecnych pracujących, wykonania obowiązków, do jakich pracownicy nie posiadają nieodzownych upoważnień, bądź uzupełnienia zatrudnienia z powodu chwilowego deficytu pracowników, w szczególności w czasie eskalacji prac. Umowa z firmą macierzystą jest zawieszana na okres urlopu bezpłatnego, a pracownik nie odbiera w owym okresie wynagrodzenia od tego pracodawcy. W tym wypadku podpisana jest na ogół umowa o pracę na termin sprecyzowany. Tutaj odszukasz więcej szczegółów o ofercie : wiarygodna firma.


leasing pracowników
Napisał: Michael Pollak
Na podstawie: http://www.flickr.com


To rozwiązanie pomaga firmie w stosownym kształtowaniu struktury kosztów. Wbrew pozorom, leasing (leasing przez internet) pracowniczy nie jest stosowany wyłącznie w odniesieniu do pracowników o małych umiejętnościach, ale również do wysokiej klasy fachowców, a nawet wyższej kadry menedżerskiej. Na takich warunkach częstokroć zatrudniani są pracownicy z Ukrainy.
Największe pożytki z zastosowania leasingu pracowniczego czerpie firma, która dzierżawi pracowników, a więc leasingobiorca. Z jej perspektywy do najistotniejszych korzyści należy obniżenie stałych kosztów pracy,

Opublikowany przez Administrator w dniu 2019-03-04 06:39:52
Tagi: zyski, koszt, pracodawca, termin