Co powinien wykonać Klient, gdy chce zawrzeć umowę o dostarczanie oraz sprzedaż paliwa gazowego?

Petent, który wybiera sprzedawcę paliwa gazowego, zawiera z nim kompleksową umowę, która zawiera handel oraz dostarczenie tego typu paliwa do obiektu Odbiorcy.


Zawarcie kompleksowej umowy na transport paliwa gazowego gwarantuje Klientowi, że uruchomione zostało transportowanie paliwa gazowego w chwili, kiedy została zakończona realizacja inwestycji przyłączenia do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa i po skończeniu przebudowy instalacji gazowej.
Kiedy będzie otrzymane powiadomienie o zakończeniu realizacji oraz gotowości Polskiej Spółki Gazownictwa na otwarcie dostarczania paliwa gazowego, petent musi zgłosić się do wybranego przez siebie sprzedawcy, z jakim zawartą posiada kompleksową umowę. Informuje go o tym, że chce rozpocząć korzystanie z paliwa gazowego. Warunkiem uruchomienia takiej usługi jak sprzedaż paliwa gazowego jest wykonanie przez odbiorcę gazowej instalacji, która jest zgodna z projektem budowlanym oraz wymogami Prawa Budowlanego. Wymogiem także jest zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do wypełnienia jej paliwem gazowym i wniesienie należności za przyłącze.


sprzedaż paliwa gazowego
Napisał: EnergieAgentur.NRW
Na podstawie: http://www.flickr.com


Zgłoszenie, że instalacja gazowa jest gotowa do napełnienia paliwem gazowym można by złożyć osobiście albo listownie w odpowiedniej jednostce Polskiej Spółki Gazownictwa. Kiedy Petent dostarczy zgłoszenie gotowości gazowej instalacji do napełnienia gazowym paliwem ma miejsce montaż systemu pomiarowego, wypełnienie instalacji paliwem gazowym i uruchomienie usługi na transport paliwa gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa. Gdy montowany jest układ pomiarowy jest konieczna obecność pełnoletniej osoby celem potwierdzenia podpisem tego, że uruchomiono dostawę paliwa gazowego.
Od takiej chwili Klient korzystać mógłby z paliwa gazowego zgodnie z umową całościową zawartą wcześniej. Wymogiem uruchomienia umowy na transport (najtańsze przewozy poznan taxi) paliwa gazowego jest także przygotowanie zgłoszenia gotowości instalacji gazowej aby ją napełnić gazowym paliwem.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2022-01-19 08:14:50
Tagi: transport, system, inwestycji, umowy