Transakcje na giełdzie - w jaki sposób to wygląda?

Kontrakty forward stały się niezwykle znaczącym instrumentem w budowie dzisiejszego rynku inwestycyjnego. Kontrakty forward dotyczą kupna, lub sprzedania aktywów po ustalonej cenie w przyszłości. Nie muszą one spełniać wymogów zakładanych przez giełdy.


Obie strony uzgadniają rozrachunki transakcji w dniu dostawy. W przypadku kontraktu forward, większość kontraktów jest dokonywana w postaci dostawy produktu, albo rozrachunku gotówkowego. Transakcja terminowa przewiduje, że towar, bądź walor który jest jej kwestią, wolno będzie kupić, lub zbyć po cenie korzystniejszej niż wyznaczono w kontrakcie. Zbywca spodziewa się, że do czasu realizacji transakcji kurs dobra zmaleje niżej określonego, a więc wypracuje wyprzedając dobro po cenie wyższej od rynkowej. Z kolei nabywca spodziewa się wzrostu wartości, dzięki czemu będzie mógł odsprzedać kontrakt z korzyścią. Życzysz sobie więcej informacji?

pieniądze w walucie euro
Napisał: Butz.2013
Na podstawie: http://www.flickr.com
Kontrakty forward nie są obiektem obrotu giełdowego, są oferowane przez instytucje finansowe ich klientom, czy też różnym instytucjom finansowym. Dowolność w wyznaczaniu wymogów kontraktu, czyli brak normalizacji utrudnia obrót nimi przede wszystkim z powodu braku płynności, ale również nie muszą dopełniać warunków wyznaczonych przez giełdy, zaś data dostawy może być umownym dniem, wygodnym dla obu stron transakcji. Wymówienie umowy zawartej w ramach układu forward odbywa się też w drodze negocjacji pomiędzy stronami transakcji.

Oprócz towarowych kontraktów foraward istnieją także pieniężne kontrakty forward na dostarczenie w określonym dniu danej wielkości waluty.

W przypadku gdy chcesz przeczytać oprócz tego też inne dodatkowe dane na ten wątek, to więcej zobaczysz na portalu, do którego odnośnik jest w tym miejscu.

Kontrakty forward grają coraz to ważniejszą rolę na ogólnoświatowych rynkach kapitałowych. Definiuje się je mianem kontraktów terminowych.

Forex informacje Comparic tworzą wizualizację sytuacji rynkowej danej dewizy. Właściwie na każdej platformie brokerskiej można znaleźć serwis poświęcony wykresom cenowym, dzięki czemu można online monitorować bieżącą sytuację rynkową i prawidłowo reagować rozpoczynając, czy też likwidując pozycję na parach walut. Można przekształcać parametry wykresów przez zmianę podziałki czasu, zmianę obszaru, lub dobór rodzaju wykresu. Jest sposobność zapisania wykresu i stworzenia swojego osobistego.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2023-01-01 02:15:07
Tagi: umowa, waluty, giełda, towar, kontrakt, transakcje